Sunday, November 29, 2015

എങ്ങനെ ഡിഫാൾട്ടായി വരുന്ന കാർത്തിക മലയാള ഫോണ്ട് വിൻഡോസിന്റെ മെനുകളിലും ബ്രൗസറുകളിൽ വലുതായി കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിലാക്കാം?

സാധാരണ വിൻഡോസിൽ കാണുന്നത് മലയാളം ഫോണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ Kartika.ttf എന്നഫോണ്ടാണ്. ഇത് ഡിസ്പ്ലെ ചെയ്യുന്ന വിൻഡോസിലെ പല വിൻഡോകളിലും വളരെ ചെറുതായി ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ന്റെ കറക്ടായി റെൻഡർ ചെയ്യാറില്ല. ഇതിനു പകരം Kartika.ttf ന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയ വേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു നോക്കൂ. വ്യക്തതയും വലുപ്പവും ക്ലാരിറ്റിയും ഒക്കെ ലഭിക്കും. പുതിയ ഈ ഫോണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് പഴയ ഫോണ്ട് ബാക്കപ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും.


ഈ ഫോണ്ട് നോട്ടോ സാൻ മലയാളം എന്ന ഫോണ്ടിന്റെ കോപ്പിയാണ്.

how to increase size of view malayalam karthika.ttf font in screen of desktop or browsers

Monday, June 29, 2015

പണി panyപണിക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ആപ്പ്. നമുക്ക് അടുത്തുള്ളവരെ എളുപ്പം കണ്ടെത്താം. നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ റെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ആവാം. എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു നോക്കുക. സ്വന്തം സേവനങ്ങൾ സം‌രംഭങ്ങൾ ‌റെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.-
"Pany" പരിശോധിക്കുക - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerala.pany

The Pany application is a first malayalam application using for getting Important numbers,bussinuss directory,workers,jobs,online shopping,self jobs(Orphange,Jail,Handy Capped,Kudumbasree )etc...
App Features
----------------------
1. Important Numbers (Over 40 Category)
2. Business Directory(Over 485 Category)
3. Workers Directory(Over 250 Category)
4. Online Shopping(Over 75000 Items)
5.Jobs Searching(Over 18 Category)
6. Used Items(Over 120 Category)
7. Self jobs(Over 30 Category)
Other Features
----------------------
1.The app is completely in malayalam language
2.User Registration
3.Custom Edit/Update
4.GPS based searching
5.Latest currency rate

Sunday, June 21, 2015

Read malayalam in android

നിങ്ങളുടെ ആണ്ട്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ മലയാളം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ
*************************************************
മലയാളം വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങളുടെ ആണ്ട്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ മലയാളം വായിക്കാം
നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ മലയാളം വായിക്കാം അങ്ങനുള്ള മൊബൈലുകളിൽ എന്ന് ...അതിനായി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള മോബൈലുകളിലെക്ക് ഏതാനും ചില ഫോണ്ടുകളെ ആഡ് ചെയ്യണം ..ഫോണ്ടുകൾ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കുകൾ ഞാൻ താഴെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ട്ടോ .
.അടുത്ത പടി എന്നത് നിങ്ങൾ ഫോണ്ടുകൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ..അത് നിങ്ങള്ക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് കരുതുന്നു ..
ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങള്ക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ബ്ലോക്ക്‌ എന്ന് കാണിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക ...എന്നിട്ട് അതിൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഭാഗം എടുത്ത് അതിൽ unknown source എന്നുള്ള ഭാഗം ഓണ്‍ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ..
താഴെ ഉള്ള ചിത്രം നോക്കു .
ശേഷം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ..
ഇനി അടുത്തതായി വീണ്ടും സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത് അതിൽ ഫോണ്ട്സ് എന്ന ഭാഗം സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക ..
അടുത്തതായി നിങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ഫോണ്ടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ..അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാളം ഫോണ്ട് സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക ..ഉദാ ..അക്ഷര ...കൌമുദി ...തുടങ്ങിയവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ...
ശേഷം ബാക്ക് വരിക ..എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഒന്ന് റീ സ്റ്റാർറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കു ...ഇപ്പോൾ നിങ്ങള്ക്ക് മലയാളം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതായി നിങ്ങള്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും
.ഇപ്പോം മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാർക്കും ...
ഇനി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫോണ്ടുകൾ വേണ്ടേ ..അതിനായി താഴെ link
koumudhi...
https://docs.google.com/file/d/0B8E-CVvvo0XMcUoycDF4NWNGYkU/edit?pli=1
akshar apk
https://docs.google.com/file/d/0B8E-CVvvo0XMSTNhaDFFOExWT0E/edit?pli=1
rachana apk
https://docs.google.com/file/d/0B8E-CVvvo0XMNzVjNXR2SVFmNG8/edit?pli=1
raghu malayalam apk
https://docs.google.com/file/d/0B8E-CVvvo0XMcC1IMGQyU2FUTEE/edit?pli=1
ഇനിയും നിങ്ങള്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റൊരിൽ നിന്നും ഒരു അപ്പ് കൂടി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ..
അതിൽ മലയാളം കൊടുക്കുക .
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hongik.fontomizerSP

Wednesday, June 17, 2015

ഇൻകീ-മൊഴി-വിൻഡോസിൽ മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങിനായി ഒരു പരിഹാരം

ഇൻകീ-മൊഴി-വിൻഡോസിൽ മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങിനായി ഒരു പരിഹാരം

Windows 7, Windows 8, 8.1 ഒക്കെ വന്നതിനു്  ശേഷം വിൻഡോസിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ മലയാളം ടൈപ്പിങിനു് ധാരാളം പ്രശ്നമുള്ളതായി പലരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. 32 ബിറ്റ്/64 ബിറ്റ് ഓഎസുകളും മറ്റും ഈ പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കി. 

ഇത് മൂലം വേർഡ്, നോട്ട് പാഡ്, ഇമെയിൽ ഇതിലൊക്കെ മലയാളം ടൈപ്പിങ് പ്രശ്നമാണെന്ന് പലരും പലയിടത്തായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ലിപിമാറ്റ (Transliteration) രീതിയിൽ (ഉദാ:മൊഴി) മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ ആണു് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിയവർ ഏറെയും. നിലവിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന കീമാൻ, കീമാജിക്ക് തുടങ്ങിവ ഒക്കെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നം തന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം പലരും കൊതിച്ചു.

വിൻഡോസിൽ (പ്രത്യേകിച്ച്  Windows 7, Windows 8, 8.1 ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക്) ഓഫ്‌ലൈൻ മലയാളം ടൈപ്പിങിനു് പുതിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിന്റെ പേരു് ഇൻകീ-മൊഴി (Inkey-Mozhi) എന്നാണു്. Daniel McCloy ആണു് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഡെവലപ്പർ.  Benjamin Varghese​ കോ-ഡെവലപ്പറും. ഇവരൊട് രണ്ട് പേരൊടും വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളം ഓൺലൈൻ സമൂഹത്തിന്റെ കടപ്പാട് അറിയിക്കട്ടെ. 

നിലവിൽ Windows 7, Windows 8, 8.1 ഈ മൂന്ന് ഒഎസുകളിലും ഈ സൊഫ്റ്റ്‌വെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കണ്ണിൽ പെട്ടാൽ beniza AT gmail DOT com എന്ന 
വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ അയക്കുമല്ലോ. 


ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റളേഷൻ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെത്തെ ലിങ്കിൽ പോവുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ CTRL കീ രണ്ട് പ്രാവശ്യം  അമർത്തിയാൽ മാത്രം മതി.  


http://inkeysoftware.com/keyboard/mlym-Mozhi/index.html
by shiju alex

Monday, May 25, 2015

എങ്ങനെ ടോറന്റ് ഫയൽ മുഖേന വലിയ ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം


ഡൗൺലോഡിന്റെ ഗുണദോശങ്ങൾ
1.എത്ര വലിയ ജി.ബി ഡാറ്റയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
2.ഡൗൺലോഡ് സ്തഭിക്കുമെന്ന് ഭയം വേണ്ട. സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്താലും വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്ത്  ഡൗൺ ലോഡിങ്ങ് തുടരാം.
3.നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പലായിരം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നായിരിക്കാം.പലായിരം പീസുകളാക്കിയായിരിക്കും. ഡൗൺലോഡിങ്ങ് നടക്കുമ്പോഴും , ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഡാറ്റ മറ്റൊരാൾ ഡൗൺലോഡിലൂടെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ അപ്‌ലോഡിങ്ങും (സീഡിങ്ങ്) നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
4.ഡൗൺലോഡിനു ശേഷവും യുടോറന്റ് പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് സ്പീഡ് സ്ലോ ആവാം.


  1. ആദ്യം ഈ http://download-new.utorrent.com/os/windows/track/stable/endpoint/utorrent/ പോയി ടോറന്റ് ക്ലൈന്റ് പ്രോഗ്രാം  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. സോർസ് സൈറ്റ് utorrent.com 
  2. ശേഷം ഉദാഹരണത്തിനു http://torrent.mp3quran.net/download.php?id=0f019435946e892fbdf6805700034550050230ef&f=Abdulrahman+Alsudais.torrent ഈ ടോറന്റ് ഫയൽ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യുക . സോർസ് സൈറ്റ് http://mp3quran.net/eng/sds_english.html 
    1. ടോറന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫയൽ .torrent എന്ന എക്റ്റൻഷനോടുകൂടീയായിരിക്കും.
  3. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ഡൗൺലോഡ് ചെത ഫയൽ ആദ്യ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം വഴി തുറക്കുക.  അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യുക(ഡൗൺലോഡിങ്ങ് ലൊക്കേഷൻ). ഡൗൺ ലോഡ് സ്റ്റാറ്റസ് അതിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ സമയമെടുക്കും, ചിലപ്പോൾ പെട്ടൊന്ന് തീരും. ഡൗൺലോഡ് കമ്പ്ലീറ്റായാലും യുടോറന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സിറ്റത്തിൽ നിന്ന് അപ്‌ലോഡിങ്ങ്(സീഡിങ്ങ്) നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അഥവാ ഡൗൺലോഡിനു ശേഷവും യുടോറന്റ് തുറന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ് സ്പീഡ് സ്ലോവാകും. അതിനാൽ ഡൗൺ ലോഡ് തീർന്നാൽ സീഡിങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയോ, യുടോറന്റ് പ്രോഗ്രാം കബ്ലീറ്റായി എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം.
യുടോറന്റ് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഡിവൈസുകളിലും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇതിനായി https://play.google.com/store/apps/details?id=com.utorrent.client&hl=en എന്ന പ്ലേസ്റ്റോർ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

Thursday, April 30, 2015

how to use google Malayalam ocr in google drive docs

സ്കാൻ ചെയ്ത  അക്ഷരങ്ങൾ(കാരക്ടറുകൾ) തിരിച്ചറിയാൻ ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു സഹായം.
ഒരു റെസിപ്പി:
സിബു സി ജെ (Cibu) originally shared
1.ആദ്യംhttp://www.keralacm.gov.in/images/stories/newspaper/2012/mathrubhumi_21112012_news.jpg എന്ന ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേയ്ക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. (ഇതിനുപകരം മറ്റേതെങ്കിലും ഇമേജും ഉപയോഗിക്കാം.)
2. https://drive.google.com ലേയ്ക്ക് പോകുക
3. പുതിയത്/new എന്നെഴുതിയിട്ടുള്ള ചുവന്ന ബട്ടണിൽ ഞെക്കുക
4. ഫയൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക/file upload എന്നതിൽ ഞെക്കുക
5. നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ സെലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക.
6. ഇടതുവശത്ത് 'സമീപകാലത്ത്/Recent' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
7. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ ആദ്യത്തേതായി കാണും.
8. അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 'ഇതിൽ തുറക്കുക/Open with' എന്നതും അതിനുള്ളിൽ 'ഗൂഗിൾ ഡോക്സും' സെലക്റ്റ് ചെയ്യണം.
9. സംഗതി റെഡി. ഇനി ചൂടോടെ ഉപയോഗിക്കാം..